Ocenění pedagogických a dobrovolných pracovníků

ocenění PP_foto.jpg Návrhy na Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště můžete podat do 27. února 2023.

Navrhovatel zasílá návrh/y na předepsaném tiskopise poštou nebo podává osobně na adresu:

Město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Tiskopis návrhu a Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště jsou uvedena níže.

Uzávěrka podání návrhů na ocenění je v pondělí 27. února 2023.

Přílohy:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz