Blíží se tradiční ocenění pedagogických pracovníků, nominovat je můžete také vy

IMG_9244.JPG Až do pondělí 25. února můžete podat návrhy na Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště v roce 2019. Město Uherské Hradiště oceňuje výjimečné pedagogy a pracovníky ve školství každý rok, letos to bude již po dvanácté v řadě.

Návrh/y na ocenění podává navrhovatel na předepsaném tiskopise poštou nebo osobně na adresu:

Město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Tiskopis návrhu a Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště jsou uvedena v příloze.

 Uzávěrka podání návrhů na ocenění je v pondělí 25. února 2019 v 15:00 hodin.

 

Přílohy:

foto: ilustr. z loňského předávání ocenění, město Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz