Blíží se tradiční ocenění pedagogických pracovníků

IMG_9244.JPG Do pátku 21. února můžete podat návrhy na Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště v roce 2020. Město Uherské Hradiště oceňuje výjimečné pedagogy a pracovníky ve školství každý rok, letos tomu bude již po třinácté.

Návrh/y na ocenění navrhovatel na předepsaném tiskopise posílá poštou nebo podává osobně na adresu:

Město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Tiskopis návrhu a Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště jsou uvedena níže.

 Uzávěrka podání návrhů na ocenění je v pátek 21. února 2020 ve 12:00 hodin.

 

Přílohy:

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz