Ocenění pedagogických pracovníků a žáků

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz