Ochrana obyvatel

Zde naleznete informace týkající se ochrany obyvatel při krizových situacích či při mimořádných událostech.

Odkazy na nově monitorovaná data v Uherském Hradišti:

Jak se chovat v případě ohrožení

Důležitá telefonní čísla, způsoby varování obyvatelstva, možné druhy mimořádných událostí a příprava na ně, evakuace, první pomoc, humanitární pomoc, improvizované ochranné prostředky.

 

Informace - co je to mimořádná událost

Informace zpracovaná Odbornou radou prevence OSH Uherské Hradiště dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

 

Kontakty na sbory dobrovolných hasičů

Na této stránce najdete podrobné kontakty na sbory dobrovolných hasičů v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jarošově, Míkovicích a Véskách.

 

Projekt - POZNEJ SVÉHO POLICISTU

Znak policie V duchu reformy Policie ČR, kde je jedním z pilířů snaha o lepší spolupráci Policie ČR se státními orgány, samosprávou a hlavě veřejností, zpracoval územní odbor vnější služby v Uherském Hradišti projekt "POZNEJ SVÉHO POLICISTU".

 

Signál v tísni

Signál v tísni je projekt Města Uherské Hradiště, který realizuje odbor sociálních služeb Městská policie Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Rychlou záchrannou službou je určen rizikové skupině osob, která se ocitá v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.

 

Odkazy

Zajímavé odkazy státních institucí a jiných organizací z oblasti ochrany obyvatelstva.