Očkování proti covid-19

dzwsgegh.jpg Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo dne 15. července 2022 o podání 2. posilovací dávky proti covid-19 s účinností od 18. července 2022. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš dopisem informoval obce, že Zlínský kraj nebyl požádán o koordinaci očkování v kraji, ani nebylo v této věci vydáno žádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

V dopisu hejtmana ZK obcím se mj. uvádí, cit:

"Očkování proti covid-19 tedy v současné době probíhá ve stejném režimu jako jakékoliv jiné očkování např. neštovice, chřipka atd. Očkovat může smluvní zdravotnické zařízení a úhrada probíhá na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zájemci mohou navštívit některé z očkovacích míst v kraji či se obrátit na svého praktického lékaře. Přeočkování 4. dávkou je možné minimálně 4 měsíce od předchozího očkování u osob, které dovršily 18 let věku." 

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 

Od 18. července 2022 je možné nechat se naočkovat druhou posilovací dávkou.

  • Druhou posilovací dávku lze podat všem osobám ve věku od 18 let.
  • V současné době doporučujeme vakcinaci především osobám od 60 let a osobám od 18 do 59 let, které jsou zranitelné s ohledem na jejich zdravotní stav.
  • Očkování těchto skupin doporučujeme u Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře, případě v síti očkovacích míst bez registrace.
  • Rezervace pro očkování přes systém crs.uzis.cz bude umožněna až od 15. srpna 2022.
  • Přeočkování bude prováděno mRNA vakcínami Comirnaty a Spikevax ve stejném dávkování jako u první posilovací dávky a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Posilovací dávku lze podat také v režimu samoplátcovství.
  • O kontraindikaci k očkování vždy rozhoduje ošetřující lékař.
  • Na základě provedené aplikace posilovací dávkou bude vystaven digitální EU Covid certifikát bez omezené platnosti.

Další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ ;

Přehled očkovacích míst: https://ockoreport.uzis.cz/

Zdroj: Zlínský kraj, MZČR