Od 20. dubna mohou být svatby, ovšem za přísných opatření

rzrtuzuu.jpg Vážení občané, počínaje dnem 20. 4. 2020 opět mohou probíhat svatební obřady. Ministerstvo zdravotnictví však stanovilo zvláštní podmínky, neboť se jedná o výjimku z mimořádného opatření – Zákazu volného pohybu osob na území České republiky.

Obřadu se může zúčastnit pouze omezený počet osob. Konkrétně jsou to snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby, a to včetně cesty na sňatečný obřad. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu musí dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Vážení občané, máte-li v plánu uzavřít v této době sňatek, kontaktujte, prosím:

Kateřina Lučková, tel. 572 525 813

Jitka Martínková, tel. 572 525 810

Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01 Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz