Od úterý 19. ledna nakoupíte papírnické zboží a oděvy a obuv pro děti

vlada-848x335.jpg V pondělí 18. ledna Vláda ČR povolila otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi a schválila další podpůrné programy pro podnikatele.

Vláda na svém pondělním zasedání souhlasila s úpravou dosud platných pravidel, která začínají platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Umožněno bude také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.

Vláda se mimo jiné zabývala také několika podpůrnými programy pro podnikatele. Schválila prodloužení dotačního titulu Covid – Lázně na období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí druhou výzvu tohoto programu, která umožní klientům, kteří si pořídili vouchery na lázeňské pobyty, ale kvůli opatřením vlády do lázní nenastoupili, aby je mohli uplatnit i v novém roce. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Nově se finanční pomoc dostane i drobným podnikatelům, kteří nabízejí turistům ubytování v tzv. individuálním ubytovacím zařízení. Sem patří například chaty, chalupy či menší penziony o pěti a méně pokojích. Jejich majitelé, kteří provozují ubytovací služby jako soustavnou činnost za účelem zisku a obživy, si budou moci v programu Covid – Ubytování II požádat o dotaci ve výši 200 korun na den. Zároveň bude prodloužen i stávající dotační program pro větší ubytovací zařízení. Rozhodné období bylo prodlouženo do 22. ledna. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Prodloužen a rozšířen bude také podpůrný program pro cestovní kanceláře. Dotační titul Covid – Cestovní kanceláře II naváže na předchozí program s tím, že zároveň odstraní dosavadní proporční znevýhodnění velkých cestovních kanceláří. V prvním programu totiž podle regulí Evropské komise platil pro vyplácení podpor strop 200 000 eur za jeden členský stát pro jeden podnik za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období, ve druhém se tato hranice zvyšuje až na 800 000 eur. Výše dotace bude pro jednotlivé žadatele vypočtena proporcionálně podle výše příspěvků do garančního fondu cestovních kanceláří. Alokace tak bude rozdělena poměrně podle objemu tržeb jednotlivých cestovních kanceláří. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda projednala a schválila také spuštění dvou záručních programů, jimiž se stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky zaručí za úvěry podnikatelů postižených dopady koronaviru. První záruční program Covid Záruka CK se bude týkat rovněž cestovních kanceláří, především středních a malých, které budou moci státem zaručený úvěr čerpat na úhradu zákonného pojištění proti úpadku. Podpora bude poskytována na dobu jednoho pojistného období, jež bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Druhý záruční program Záruka Covid – Sport má přispět k řešení aktuálních problémů osob samostatně výdělečně činných a malých a středních podnikatelů působících ve sportovním odvětví. Bankovní záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky jim má pomoci i v nepříznivé finanční situaci získat úvěr od komerčních bank. Ten pak bude moci sloužit třeba k investicím do údržby a revizí sportovních areálů či sportovních zařízení, ale i třeba na zálohové platby energií, mzdy kmenovým zaměstnancům a podobně. Program bude financován z evropských zdrojů, výzva by měla být vyhlášena do konce ledna. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: Média centrum www.vlada.cz, upraveno, kráceno