Od září se v části Míkovic bude opravovat kanalizace

Mikovice.png Celkem 123 metrů kanalizace v ulici Hlavní v Uherském Hradišti – Míkovicích projde opravou, a to včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Důvodem je již dlouhodobě nevyhovující stav daného úseku. Oprava přijde radnici na 4,3 milionu korun.

V dotčeném úseku bude nové kanalizační potrubí vedeno níže tak, aby podešlo křížené stávající sítě. Trasa stávající stoky je vedena v silnici III/05017, od křižovatky v centru obce (ulice Hlavní, Na Příkopě, Lesní), v prostoru pravého jízdního pruhu ve směru na obec Podolí, až za křižovatku ulic Hlavní a Podboří. Staré potrubí bude v původní trase nahrazeno novým, sklolaminátovým stejného profilu.

„Oprava bude provedena otevřeným výkopem v úseku mezi šachtami, hloubka výkopu bude mezi 1,8 - 2,55 m. Součástí opravy bude také výměna stávajících kanalizačních šachet. V rámci prováděné opravy bude provedeno přepojení 10 kanalizačních přípojek a 1 uliční dešťové vpusti. Nové potrubí kanalizačních přípojek bude vyvedeno až za obrubník komunikace do prostoru chodníku,“ popsal místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Přípravné práce začnou v prvním týdnu měsíce srpna, k samotné realizaci ale doje až po hodech, v termínu od 20. září do 18. listopadu.

Vzhledem k vedení kanalizace pod silnicí, která tvoří průtah Míkovicemi, budou muset řidiči počítat s dopravním omezením, o kterém budeme dále informovat.

Audio pro novináře:

2022-08-02-místostarosta-Zatloukal-kanalizace-Míkovice.mp3

mikovice 1.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz