Aktuální informace

Přírodní amfiteátr Parku Rochus, k.ú. Mařatice - oznámení občanům

amfiteátr Rochus_A.jpg Vážení občané, v období od konce měsíce března 2023 do 31. 7. 2023 bude v areálu Parku Rochus probíhat realizace akce „PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR PARKU ROCHUS“. Stavba bude sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí. Žádáme vás o zvýšenou pozornost a respektování vymezeného staveniště.