Aktuální informace

Senior Pasy

Senior Pasy je název projektu, určeného obyvatelům ČR, kteří dovršili věk 55 let. Jedná se o systém slev poskytovaný držitelům karet Senior Pas. Slevy jsou celoroční a lze je uplatnit na místech označených logem Senior Pas. Úplný seznam poskytovatelů slev naleznete na adrese www.seniorpasy.cz.

 

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III.“

Město Uherské Hradiště zahájilo od 1.10.2017 realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III“; s plánovaným ukončením 30.9.2019. Projekt je hrazen z převážné části Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, město Uherské Hradiště se částečně podílí na jeho spolufinancování. Zaměřen je na kontinualitu procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Uherskohradišťska. Tento způsob plánování je jedinečný a unikátní zejména tím, že se problematika sociálních služeb diskutuje a řeší za partnerské účasti zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Je vytvářen plán, vyjednáváno o budoucí podobě služeb a realizují se konkrétní kroky tak, aby byla zajištěna dostupnost kvalitních sociálních služeb.