Odbor správy majetku města

Odbor správy majetku města

  • zajišťuje metodickou pomoc při přípravě právních dokumentů pro potřeby odboru,
  • zajišťuje agendu týkající se autoprovozu úřadu, řeší opravy a běžnou údržbu, prodeje a nákupy vozidel, zajišťuje rezervace služebních vozidel v rezervačním systému, vede knihy jízd, evidenci spotřeb a najetých kilometrů u jednotlivých vozidel,
  • zabezpečuje jízdy služebního vozidla s řidičem dle požadavků ÚKS,
  • vykonává dohled a uživatelskou podporu v rámci spisové služby pro potřeby odboru,
  • zajišťuje zveřejňování smluv v Registru smluv za odbor.

Kontakty odboru

Adresa
Vedoucí odboru
Zaměstnanci nezařazení v oddělení
Zaměstnanci zařazení v oddělení 

Činnosti odboru

Formuláře

Životní situace


Informace z jednotlivých oblastí: