Odborníci představili v Uherském Hradišti studii o budoucnosti paliva v teplárně

Teplárna_a.jpg Zbavit se dosavadního paliva v místní teplárně, kterým je uhelný prach, se ve spolupráci s místní teplárenskou společností CTZ s.r.o. snaží město Uherské Hradiště. Spalování uhlí v teplárně Mařatice chce nahradit jiným palivem nebo palivovým mixem, které bude v budoucích desetiletích teplárna využívat k výrobě tepla a elektřiny. Odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno nyní představili studii, ve které vyhodnotili jednotlivé varianty řešení.

V prosinci roku 2019 schválili zastupitelé města uzavření memoranda města a společnosti MVV Energie CZ, které se týkalo modernizace teplárny v Mařaticích. Ta patří pod společnost CTZ, v níž má město podíl ve výši 49,04 %. Obě strany se v memorandu dohodly, že jejich společným cílem je ukončit spalování uhlí a že přejdou na takové palivo nebo kombinaci paliv, které zlepší stav životního prostředí na území města a zároveň zajistí stabilní cenu tepelné energie pro zákazníky CTZ a přiměřené náklady za likvidaci odpadu pro občany, podnikatele i město. Společnost CTZ následně v březnu 2020 zadala VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství zpracování studie, která měla posoudit různé technologické varianty modernizace.

Podle výsledků studie jsou jednotlivé varianty co do ekonomické výhodnosti seřazeny takto:

  1. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) s dvěma kogeneračními jednotkami
  2. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) s jednou kogenerační jednotkou
  3. spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a tři nové kogenerační jednotky)

O pozici města k výsledkům studie by mělo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště hlasovat pravděpodobně na zasedání zastupitelstva 14. června 2021.

Citace, starosta města Uherské Hradiště, Ing. Stanislav Blaha

„Osobně si myslím, že v tuto chvíli ještě nejsme schopní přiklonit se k jedné konkrétní variantě. Z mého pohledu je nyní ve hře jak varianta se ZEVO, tak také čistě plynová. Na základě studie můžeme pouze zúžit počet uvažovaných variant a následně musíme vést relevantní diskuzi o té, kterou jako město budeme preferovat. Kromě ekonomických a environmentálních kritérií je nutno posoudit ještě další důležité faktory. V úvahu beru i fakt, že v loňském roce více jak 2 000 občanů města podepsalo petici, ve které poukazovali na možná úskalí, pokud bychom zvolili jinou než čistě plynovou variantu. Než budu schopný udělat sám za sebe rozhodnutí, kterou variantu podpořím, budu potřebovat další informace, abych vše mohl objektivně posoudit“.

Přílohy: 

1) Posouzení možností zavedení nového palivového mixu pro výrobu tepla a elektrické energie v CTZ, s.r.o. - prezentace ve formátu PDF: VUT_prezentace.pdf, soubor typu pdf, (626,49 kB)

2) Manažerský souhrn - dokument ve formátu PDF: VUT_studie_manazersky_souhrn.pdf, soubor typu pdf, (431,06 kB)

Pro média: AUDIO - vyjádření starosty města Ing. Stanislava Blahy po skončení prezentace: 

2021-05-24 starosta Ing. Stanislav Blaha po mimořádné schůzi zastupitelstva.mp3, soubor typu mp3, (2,53 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště