Oddělení personální a mzdové

Kontakt

 • podrobné kontakty

Vedoucí oddělení

       Mgr. Anna Tománková 

Popis činnosti

 • vede personální agendu zaměstnanců,
 • zajišťuje agendu evidence docházky zaměstnanců,
 • zajišťuje výpočet, výplatu a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu,
 • vede mzdové a evidenčních listy zaměstnanců,
 • zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, agendu pojistného na sociální a zdravotní pojištění a provádí zpracování podkladů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění,
 • zajišťuje provádění výběrových řízení dle zákona o úřednících územních samosprávných celků,
 • vyhotovuje statistické výkazy a hlášení pro ministerstvo vnitra a ministerstvo financí, úřad práce, finanční úřad a další,
 • zajišťuje prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou vstupního a průběžného vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a zvláštní odborné způsobilosti,
 • zajišťuje závodní preventivní péči zaměstnanců,
 • v souladu s pracovněprávními předpisy provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců.