Oddělení registrace

Popis činnosti

 • projednává ohlášení živností a žádosti o koncese včetně zpracování výzev k odstranění případných vad,
 • vydává výpisy z Živnostenského rejstříku,
 • provádí řízení o změnách výpisů z Živnostenského rejstříku,
 • ruší živnostenská oprávnění na základě žádostí podnikatelů,
 • provádí transformace živnostenských oprávnění,
 • provádí činnosti spojené s evidencí živnostenských provozoven,
 • provádí činnosti spojené s evidencí odpovědných zástupců,
 • pořizuje data do Živnostenského rejstříku a vede jejich evidenci dle běžných postupů,
 • provádí kontrolu dat a jejich případné opravy,
 • provádí změny v Evidenci zemědělského podnikatele,
 • vystavuje osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele, vydává výpisy z Evidence zemědělského podnikatele,
 • vykonává funkci editora Registru osob,
 • zpracovává změnové údaje z veřejných rejstříků a zavádí je do Živnostenského rejstříku,
 • provádí skenování trvale platných dokladů a vkládá je do Informačního systému Rejstříku živnostenského podnikání,
 • vydává výpisy z Obchodního rejstříku a Katastru nemovitostí, vykonává činnosti kontaktního místa CzechPoint,
 • provádí poradenství v oblasti ochrany spotřebitele,
 • vykonává činnost Centrálního registračního místa,
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů podnikatelským subjektům,
 • plní další úkoly přímo související s výše uvedenými činnostmi.