Oddělení registru řidičů musí na jeden den zavřít

ridicsky_prukaz.jpg Z důvodů provedení technických úprav systému bude dne 29. června uzavřeno pracoviště oddělení registru řidičů odboru dopravních a správních agend na ulici Revoluční 1023. Od 1. července totiž bude na základě legislativních změn spuštěn projekt „Digitalizace a rozvolnění agendy řidičů“.

Celý projekt spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů při žádostech o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče, kdy žadatelé již nebudou muset předkládat úřadu svou fotografii. Systém se při žádosti automaticky dotáže do registrů Ministerstva vnitra, zda fotografii žadatele už obsahuje. Pokud se fotografie v některém z registrů již nachází, zobrazí se pracovníkovi, který žádost zpracovává a ten může tuto fotografii použít. Nebude-li zobrazena žádná fotografie nebo se podoba žadatele od původní fotografie liší, bude pracovník úřadu moci sám žadatele o řidičský průkaz vyfotografovat.

Zavedení projektu také žadatelům umožní podat svou žádost od 1. července na kterémkoliv pracovišti obcí s rozšířenou působností bez ohledu na svůj trvalý pobyt.

Kontakty na odpovědnou osobu