Oddělení spisové služby

Popis činností

 • vykonává metodický dohled, uživatelskou podporu a školení pro spisovou službu úřadu,
 • zajišťuje provoz podatelny – příjem, vypravení a odeslání pošty, a to v listinné i elektronické podobě,
 • spravuje centrální spisovnu včetně všech souvisejících činností a zajišťuje skartační řízení,
 • zajišťuje provoz informací městského úřadu, obsluhu telefonní ústředny a další činnost pracoviště informací,
 • zajišťuje činnosti kontaktního místa veřejné správy – CzechPOINT a provádí vidimaci a legalizaci,
 • vykonává agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje digitalizaci dokumentů a smluv,
 • uveřejňuje oznámení o zásilkách pro osoby s úřední adresou v sídle ohlašovny,
 • vykonává funkci editora registru práv a povinností a lokálního administrátora Seznamu OVM,
 • získává informace týkající se agendy základních registrů a datových schránek,
 • provádí správu mobilních telefonních služeb a mobilních telefonů,
 • zajišťuje agendu spojenou se správou elektronických certifikátů,
 • eviduje pořízení majetku ve stanoveném rozsahu včetně tisku inventárních štítků,
 • objednává kancelářské potřeby s výjimkou výpočetní, komunikační a reprografické techniky,
 • zajišťuje nákup odborných publikací a předplatného periodik pro potřeby úřadu,
 • spravuje informace o městském úřadu na portálu veřejné správy a povinně zveřejňované informace na portálu města,
 • administruje veřejné zakázky malého rozsahu v rámci odboru.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz

Czech POINT