Oddělení spisové služby

Popis činností

 • vykonává metodický dohled, uživatelskou podporu a školení pro spisovou službu úřadu
 • zajišťuje provoz podatelny – příjem, vypravení a odeslání pošty, a to v listinné i elektronické podobě
 • spravuje centrální spisovnu včetně všech souvisejících činností a zajišťuje skartační řízení
 • zajišťuje provoz informací městského úřadu, obsluhu telefonní ústředny a další činnost pracoviště informací
 • zajišťuje činnosti kontaktního místa veřejné správy – CzechPOINT a provádí vidimaci a legalizaci
 • vykonává agendu ztrát a nálezů
 • zajišťuje digitalizaci dokumentů
 • zajišťuje obsluhu úřední desky v potřebném rozsahu a vykonává funkci editora registru práv a povinností
 • získává informace týkající se agendy základních registrů a datových schránek
 • provádí správu telefonních služeb
 • zajišťuje agendu spojenou se správou elektronických certifikátů
 • eviduje pořízení majetku ve stanoveném rozsahu včetně tisku inventárních štítků
 • objednává kancelářské potřeby s výjimkou výpočetní, komunikační a reprografické techniky
 • zajišťuje nákup odborných publikací a předplatného periodik pro potřeby úřadu
 • spravuje informace o městském úřadu na portálu veřejné správy a povinně zveřejňované informace na portálu města 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz

Czech POINT