Oddělení veřejných zakázek

Popis činnosti 

a) výběr zhotovitele: 

  • administruje celý průběh zadání, vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení podle pravidel města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zákona o veřejných zakázkách.

b) dotační projekty: 

  • u dotačních projektů spolupracuje dle předaných metodických pokynů s navrhovatelem projektu na uplatnění dotačních podmínek při veřejné zakázce a poskytuje součinnost v celém jejím průběhu,

c) ostatní činnosti:

  • připravuje materiál ke schválení výsledku zadávacího řízení v orgánech města včetně příloh,
  • zajišťuje administraci veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách pro všechny odbory,
  • zabezpečuje metodickou podporu ostatním odborům a útvarům při zadávání veřejných zakázek.