Odkazy

Zajímavé odkazy státních institucí a jiných organizací z oblasti ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - rady pro veřejnost

 

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeaktuální doporučení

 

Interaktivní příručka první pomoci - ZDE - zajímavý a atraktivní nástroj pro vzdělávání zejména žáků škol v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké veřejnosti; další zajímavé informace z oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací najdete na stránkách Asociace Záchranný kruh

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, cestujeme do zahraničí - aktuální doporučení a varování

 

Stránky zaměřené na ochranu obyvatelstva - rady občanům v různých mimořádných situacích

 

Ministerstvo vnitra ČRmimořádné události, příručky a metodické pomůcky

 

Ministerstvo vnitra ČR - rady a služby jak chránit sebe a svůj majetek

 

Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství HZS ČR - stránky, kde jsou zahrnuty následující oblasti ochrany obyvatelstva - najdete zde:

 • Varování obyvatelstva
 • Vzdělávání obyvatel
 • Ukrytí
 • Evakuace
 • Prostředky individuální ochrany
 • Nouzové přežití
 • Příručky
  • Příručka pro obyvatele v případě ohrožení.
  • Žijeme v záplavovém území.
  • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.
  • Humanitární pomoc
  • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.