Odkazy

Zajímavé odkazy státních institucí a jiných organizací z oblasti ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - rady pro veřejnost

 

Krajská hygienická stanice Zlínského krajeaktuální doporučení

 

Interaktivní příručka první pomoci - ZDE - zajímavý a atraktivní nástroj pro vzdělávání zejména žáků škol v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké veřejnosti; další zajímavé informace z oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací najdete na stránkách Asociace Záchranný kruh

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, cestujeme do zahraničí - aktuální doporučení a varování

 

Stránky zaměřené na ochranu obyvatelstva - rady občanům v různých mimořádných situacích

 

Institut ochrany obyvatelstva Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR - co dělat a jak se chovat v různých mimořádných situacích

 

Ministerstvo vnitra ČRmimořádné události, příručky a metodické pomůcky

 

Ministerstvo vnitra ČR - rady a služby jak chránit sebe a svůj majetek

 

Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství HZS ČR - stránky, kde jsou zahrnuty následující oblasti ochrany obyvatelstva - najdete zde:

 • Varování obyvatelstva
 • Evakuace
 • Prostředky individuální ochrany
 • Nouzové přežití
 • Pomoc školám
  • Výuka na školách - historie a současnost.
  • Pomůcky - metodické příručky pro učitele.
  • Podíl HZS ČR na realizaci Pokynu MŠMT k výuce ochrana člověka za mimořádných událostí.
  • Pilotní projekt - Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 
 • Ukrytí
  • Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty
  • Podrobnější pokyny a doporučení pro výběr a zodolnění IÚ
 • Příručky
  • Humanitární pomoc v České republice.
  • Řešení mimořádných událostí a krizových situací.
  • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.
  • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele.
  • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka pro učitele základních a středních škol.
 • Dotace a granty
  • Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování.
 • Otázky a odpovědi
  • Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?
  • Kolik máme varovných signálů v České republice?
  • Co musíme udělat, když uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“?
  • Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?
  • Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?
  • Jaký je rozdíl mezi prostředky individuální a improvizované ochrany?
  • Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?
 • Rady a doporučení
  • Zásady používání vysoušečů.
  • Seznam prodejen ochranných prostředků.
  • Nálezy nebezpečných látek a co dál?
  • Co dělat po povodni.

Kontakty na odpovědnou osobu