Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Pokud epodatelna vyhodnotí, že zpráva obsahuje nějakou chybu, která brání v přijetí podání, odešle tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy.

Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.

Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

S pozdravem

#urad#

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!