Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Pokud epodatelna vyhodnotí, že zpráva obsahuje nějakou chybu, která brání v přijetí podání, odešle tuto zprávu:

Dobrý den,

Vaše podání ve věci #"předmět zprávy"#, které jste #datum odeslání# zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo při kontrole všech náležitostí stanovených úřadem pro podání prostřednictvím ePodatelny shledáno jako nevyhovující z důvodů:

- z důvodu chybné e-mailové adresy, příp. další závady ve zprávě.

Podání nebude dále zpracováno. 

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení. Tyto zprávy budou smazány.
Nabídky zasílejte na konkrétní adresy zaměstnaců úřadu.

S pozdravem
Městský úřad Uherské Hradiště