Odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu

Pokud je zpráva, příp. příloha podepsána neplatným elektronickým podpisem, odešle epodatelna tuto zprávu:Dobrý den,

Vaše podání ve věci "......", které jste "datum" zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo doručeno.

Při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou bylo zjištěno, že Vaše podání nebylo opatřeno platným elektronickým podpisem. Toto podání bude manuálně zpracováno a předáno k vyřízení.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je Vaše podání podáním ve smyslu správního řádu, musí být do pěti dnů potvrzeno nebo doplněno řádným způsobem ($ 37 odst. 4 správního řádu).  Pokud tak neučiníte, není podáním ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.

Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

S pozdravem

Městský úřad Uherské Hradiště

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!