Odmítnuto z důvodu chybějícího elektronického podpisu

Pokud není zpráva, příp. příloha podepsána platným elektronickým podpisem, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci #"předmět zprávy"#, které jste #datum odeslání# zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo při kontrole všech náležitostí stanovených úřadem pro podání prostřednictvím ePodatelny shledáno jako nevyhovující z důvodů:

- zpráva není podepsána elektronickým podpisem..

V případě podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podání řádně podepsáno elektronickým podpisem, příp. doplněno písemně nebo ústně do protokolu nejpozději do 5 dnů.

Vaše podání bylo předáno k ručnímu zpracování obsluhou ePodatelny a o dalším postupu budete informováni.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení. Tyto zprávy budou smazány.
Nabídky zasílejte na konkrétní adresy zaměstnaců úřadu.

S pozdravem
Městský úřad Uherské Hradiště