Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy

Velikost e-mailové zprávy je 20 MB.

Pokud přílohy zprávy překračují stanovenou velikost, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci #"předmět zprávy"#, které jste #datum odeslání# zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo při kontrole všech náležitostí stanovených úřadem pro podání prostřednictvím ePodatelny shledáno jako nevyhovující z důvodů:

- z důvodu překročení limitu velikosti přijímané datové zprávy 20 MB.

Vaše podání bylo předáno k ručnímu zpracování obsluhou ePodatelny a o dalším postupu budete informováni.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení. Tyto zprávy budou smazány.
Nabídky zasílejte na konkrétní adresy zaměstnaců úřadu.

S pozdravem
Městský úřad Uherské Hradiště