Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy

Pokud přílohy zprávy překračují stanovenou velikost, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresue-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí  elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy.

Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.

Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

S pozdravem

#urad#

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!