Odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy

Pokud zpráva obsahuje přílohu nepovoleného formátu, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci #"předmět zprávy"#, které jste #datum odeslání# zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo při kontrole všech náležitostí stanovených úřadem pro podání prostřednictvím ePodatelny shledáno jako nevyhovující z důvodů:

- z důvodu nepovoleného formátu přílohy podání #vadný typ#. Zpráva nebude dále zpracována.

ePodatelna přijímá přílohy v těchto datových formátech:
cer, crt, csv, doc, docx, dgn, dwg, edi, fo, gif, html, htm, isdoc, isdocx, jfif, jpeg, jpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpg, mp2, mp3, odp, ods, odt, pdf, pk7, png, ppt, pptx, p7b, p7c, p7f, p7m, p7s, rtf, tiff, tif, tst, tsr, txt, wav, xls, xlsx, xml, xsd, zfo, zip.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení. Tyto zprávy budou smazány.
Nabídky zasílejte na konkrétní adresy zaměstnaců úřadu.

S pozdravem
Městský úřad Uherské Hradiště