Odpadové nádoby v Městské památkové zóně

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem stanovuje v městské památkové zóně časové rozmezí pro umisťování nádob na odpad ve veřejném prostoru následovně:

Sběrné nádoby se v městské památkové zóně (viz mapa) umístí na svozovou trasu (svozové stanoviště) nejdříve v 18:00 hod. v den předcházejícím svozovému dni. Vyprázdněné sběrné nádoby se odstraní ze svozové trasy nejpozději do 18:00 hod. v den svozu. Toto neplatí v případě, že stálé stanoviště je na veřejném prostranství a nebo při náhradním svozu. Nádoby ne­postavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny.

pdf.pngmapa_mpz.pdf, soubor typu pdf, (726,71 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz