Odpady o vánočních svátcích

oleje a tuky (2).JPG Vážení občané, informujeme o svozu odpadu o vánočních svátcích, o navýšení počtu nádob na použité tuky a oleje a o svozu vánočních stromečků.

Svoz odpadu: 

Svoz odpadu přes vánoční svátky bude prováděn dle běžného harmonogramu.

Nádoby na oleje a tuky: 

Vánoce a Nový rok jsou svátky, kdy ve většině domácností výrazně narůstá množství použitých potravinářských olejů. Pokud bude použitý olej a tuk vyléván či vhazován do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, může dříve či později dojít k havarijnímu stavu na domovní kanalizaci, kdy se kanalizace ucpe. Navíc jsou použité potravinářské oleje odpadem, který lze dobře zpracovat a následně využít.

Proto prosíme občany, aby použité oleje vhazovali v dobře uzavřených PET lahvích do speciální zelené popelnice. Počet těchto nádob je ve městě průběžně navyšován, nejnověji o deset nových nádob v samotném začátku roku 2023. Celkem tedy občané budou moci oleje a tuky vyhazovat na 48 místech ve městě. 

Všechny nádoby na odpady jsou na webu města v Geografickém informačním systému:  https://gis.mesto-uh.cz/ost/pasport-odpadu/

Nové nádoby na oleje budou po novém roce 2023 k dispozici na těchto místech:

  • Na Baště 324
  • Mařatice, Vladislava Perutky 1283
  • Vésky, Nová 182
  • Míkovice, Hlavní 172
  • Revoluční 729
  • Štěpnická 1082
  • Mařatice, Okružní 715
  • Mařatice, J.Staňka 865
  • Malinovského 938
  • Mařatice 1. máje (u zastávky Horní konec)
Vánoční stromečky: 

Jakmile vánoční stromečky splní svůj účel a doslouží, ponechejte je u kontejnerových stání!

Po vánočních svátcích se často stává, že lidé odloží odstrojené vánoční stromečky různě po městě a je z nich značný nepořádek. 

Žádáme proto občany, aby vánoční stromečky v žádném případě nevkládali do kontejnerů na odpad, nenechávali je ležet na travnatých plochách, u komunikací a chodníků, ani v okolí domůStromky je možné ponechat u sběrných míst na komunální odpad.

Podobně jako v předchozích letech bude jezdit služba, která stromečky posbírá. Budou se svážet vždy v pondělí, a to od 9. ledna do 13. února 2023. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz