Odstranění vraku vozidla

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, §19, odst.(2), písm. g) a odst. (3), (4).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Upozornit na odstavené vozidlo na místní komunikaci, které by mohlo být vrakem, může kterýkoliv občan.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Oznamovatel uvede místo, na kterém se údajný vrak nachází, případně barvu, typ a registrační značku.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Upozornění je možno podat osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím aplikace "Pošli to dál", odkaz zde - http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, kancelář č. 508, Bc. Dušan Pavlíček, telefonní číslo: 572525552.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při ohlášení vraku nemusí oznamovatel předkládat žádné doklady.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro oznámení vraku nejsou žádné formuláře.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Při oznámení vraku se nevyměřuje správní ani jiný poplatek. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Odpovědná osoba oznámení prošetří. Pokud zjistí, že oznámené vozidlo je skutečně vrakem ve smyslu Silničního zákona, zašle majiteli výzvu k odstranění. Pokud do 2 měsíců od doručení výzvy majitel odstranění nezajistí, učiní tak vlastník komunikace.
  • Pokud nelze majitele zjistit (vozidlo již nemá registrační značku), zveřejní se výzva k odstranění na úřední desce a v místě umístění vraku. Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců je vlastník komunikace oprávněn vrak odstranit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Název funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace, je: epodatelna@mesto-uh_cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č.13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích , §19, odst.(2), písm. g) a odst. (3), (4).

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vlastník vozidla může své výhrady uplatnit u odboru správy majetku města MěÚ Uh. Hradiště.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uplatnění náhrady nákladů, spojených s odtažením a likvidací vozidla, vůči majiteli vraku.
Za přestupek - odstavení silničního vozidla, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu lze fyzické osobě uložit dle § 42a, odst. 7, písmene b) zákona o pozemních komunikacích pokutu do výše 300.000 Kč.


21. Nejčastější dotazy

Co je to vlastně vrak?
Definice vraku podle Silničního zákona: "..vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu."


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště.


26. Kontaktní osoba 

Bc. Dušan Pavlíček, telefonní číslo: 572525552, e-mail: dusan.pavlicek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 4. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 10. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz