Okolí památníku obětem komunismu se dočká úprav

IMG_8072.JPG Město Uherské Hradiště chystá nové výsadby v okolí památníku obětem komunismu na Palackého náměstí. K tomu je nutné odstranit skupinu přestárlých tisů za památníkem. Potom budou vysazeny nové stromy a přibyde trvalkový záhon.

Pozemek bude nějaký čas nově neosázen, ale není důvod mít strach, že jde o konečný stav.  Naopak, sadovnické úpravy proběhnou ještě během jara. Bude se jednat o novou výsadbu stromů a o celkové estetické vylepšení prostoru kolem památníku, které bylo dlouhodobě neutěšené. Po stranách památníku budou vysazeny 2 stromy (sakury) a okolí bude osázeno trvalkovým záhonem. V záhonu budou použity sasanky, denivky, šalvěje, hvězdnice a další kvetoucí trvalky doplněné o okrasné trávy a cibuloviny. Cena úprav okolí památníku bude přibližně 130 tisíc korun.

jarní aspekt.JPG

letní aspekt.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu