Omezení dopravy při rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášském reji

Ve dnech 1. a 5. prosince 2017 dojde v centru města k omezení dopravy z důvodu konání předvánočních akcí na Masarykově náměstí.

Informujeme vás, že z bezpečnostních důvodů bude  dne 1. 12. od 16:00 do 17:40 hodin (akce Rozsvěcení vánočního stromečku) a dále 5. 12. od 17:15 do 17:30 hodin (akce Mikulášský rej) UZAVŘENA část města - Masarykovo náměstí, ulice Poštovní a ulice Nádražní).  Doprava bude odkloněna (vedena) po ulicích: Komenského náměstí a ulice Svatováclavská.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz