Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Uherské Hradiště

IMG_9223.JPG Vážení občané, rozsah úředních hodin Městského úřadu v Uherském Hradišti pro veřejnost je až do odvolání omezen.

Úřední hodiny jsou stanoveny pouze v pondělí a ve středu v časech:

PONDĚLÍ: 13.30 – 16:30 hodin

STŘEDA:  08:00 – 11:00 hodin

Všechna další opatření, týkající se provozu úřadu, zůstávají nezměněna.

Přístup na úřad bude umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání konkrétním zaměstnancem městského úřadu.  Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí.

PŘÍSTUP NA ÚŘAD JE MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM ROUŠKY NEBO JINÉHO VHODNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ OBLIČEJE. 

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Uherské Hradiště jsou zveřejněny zde

Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zachován.

Děkujeme za pochopení !