Omezení provozu Městského úřadu Uherské Hradiště od 12. do 25. října 2020

IMG_2813.JPG Vážení občané, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 bude ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 omezen rozsah úředních hodin a provoz Městského úřadu v Uherském Hradišti pro veřejnost.

Na základě usnesení vlády budou úřední hodiny Městského úřadu Uherské Hradiště pro veřejnost ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA v časech

8:00 - 11:00 hodin

15:00 - 17:00 hodin 


neúřední dny (ÚT, ČT, PÁ) bude přístup na úřad umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu (https://rezervace.mesto-uh.cz/office/1). Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu jsou dostupné na www.mesto-uh.cz.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.

Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu, v některých případech je možné předávat (přijímat) dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu (např. při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů apod.).    

Písemnosti určené pro odbory a útvary Městského úřadu Uherské Hradiště je možné v neúřední dny předat na služebně Městské policie na ulici Hradební.

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.


Městský úřad nabízí občanům i možnost online komunikace prostřednictvím Portálu občana, který můžete využití pro kontakt s úřadem bez nutnosti osobní návštěvy.
Více informací o Portálu občana se dočtete v článku Online komunikace s úřadem prostřednictvím Portálu občana.


PŘÍSTUP NA ÚŘAD JE MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM ROUŠKY NEBO JINÉHO VHODNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST. ŽÁDÁME OBČANY O POUŽITÍ DESINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU, KTERÝ JE INSTALOVÁN U VŠECH VSTUPŮ NA ÚŘAD.

Omezení provozu Městského úřadu Uherské Hradiště se týká všech pracovišť městského úřadu včetně Městské policie Uherské Hradiště.

-JP-