Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Uherské Hradiště

IMG_9223.JPG Vážení občané, rozsah úředních hodin Městského úřadu v Uherském Hradišti pro veřejnost je až do odvolání omezen.

Úřední hodiny jsou stanoveny pouze v pondělí a ve středu v časech:

10:00 – 11:00 hodin

16:00 – 17:00 hodin

Přístup na úřad bude umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání konkrétním zaměstnancem městského úřadu.  Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí.

PŘÍSTUP NA ÚŘAD JE MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM ROUŠKY NEBO JINÉHO VHODNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ OBLIČEJE. 

Pozn. ŽÁDOSTI NENÍ NUTNÉ NOSIT OSOBNĚ, VŠE SE DÁ ZASLAT POŠTOU. 

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Uherské Hradiště jsou zveřejněny na webu www.mesto-uh.cz

Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zachován.  

Městská policie: 

Městská policie Uherské Hradiště upozorňuje, že provoz budovy jejího působení v ul. Hradební č.p. 174 je omezen na telefonickou, písemnou a e-mailovou komunikaci. 

V případě potřeby kontaktujte MP telefonicky na číslech 156 (tísňová linka !), 572 525 501 nebo 721 564 287, případně elektronicky prostřednictvím emailové adresy mestska.policie@mesto-uh_cz. Rovněž je možné využít telefonu, který se nachází u vstupních dveří do budovy Městké policie z ul. Hradební.

Současně upozorňujeme, že městská policie nebude ode dne 16.3.2020 po dobu 30 dnů (případně déle), projednávat přestupky, k jejichž projednání se mají osoby dostavit na základě písemné či jiné výzvy (např. Výzvy pro nepřítomného řidiče apod.).

PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ NADÁLE TRVÁ A JEJÍ ČINNOST POKRAČUJE V NEPŘETRŽITÉM REŽIMU. 

 Děkujeme za pochopení !

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba

Mgr. Josef Botek

T: 572 525 102
M: 724 179 023
E: Josef.Botek@mesto-uh_cz