Omezení provozu v ul. Verbířská

V rámci nové bytové výstavby je nutné realizovat také napojení inženýrských sítí. Z uvedeného důvodu bude v úseku mezi ul. Pastýrna a U Moravy uzavřena ul. Verbířská v termínu od 14. 10. 2019 do 4. 11. 2019. Objízdná trasa je vedena ulicí Štefánikova a stávajícím jednosměrným úsekem ul. U Moravy. Jednosměrný provoz bude dočasně zrušen a průjezd vozidel bude řízen světelnou signalizací. Dopravní obslužnost ulice U Moravy bude po celou dobu dopravního omezení v ul. Verbířská zajištěna také z ul. Moravníky.

Ulice Verbířská

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz