Opatření Správy pohřebišť Uherské Hradiště

IMG_3451.JPG Správa pohřebišť Uherské Hradiště na základě vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 do odvolání

Správa pohřebišť Uherské Hradiště na základě vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 do odvolání 

ustanovuje:

- kapacita obřadní síně na pohřebišti v Uherském Hradišti – Mařaticích k provedení smutečních obřadů se snižuje jen na počet míst k sezení, do této kapacity se zahrnuje i živá hudba, čestná stráž atd.

doporučuje:

- provádět smuteční obřady jen za přítomnosti rodiny, případně nejbližších přátel, zástupce zaměstnavatele, organizace apod.

- pokud možno vyloučit širší veřejnost

- upustit od kondolencí

- zvážit svoji účast při respiračním onemocnění

Za správu pohřebišť      

Bc. Stanislav Roubalík

Kontakty na odpovědnou osobu