Opoždění svozu odpadu

IMG_4904.JPG Vážení občané, dovolujeme si upozornit, že z důvodu nutných opatření plynoucích z nepříznivého vývoje koronaviru, které musela zavést firma svážející ve městě odpady, nelze vyloučit, že bude docházet ke zpoždění svozu odpadů.

Občany, kteří mají nádoby na odpad umístěny mimo veřejný prostor, žádáme, aby tyto nádoby připravili k vývozu standardně v den pravidelného svozu a ponechali je na místě až do jejich vývozu.

Omlouváme se za způsobené komplikace, snahou svozové firmy bude vyvézt odpady v co možná nejbižsí době. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz