Oprava chodníků na Šafaříkově ulici je v plném proudu

Šafaříkova - oprava chodníku.jpg V závěru měsíce února se rozběhly opravy chodníků na Šafaříkově ulici. Chodníky z původní ploché betonové dlažby už vykazovaly řadu defektů v podobě nerovností a poškozených dlaždic a opravy už byly nevyhnutelné. Nejprve se dělníci pustili do chodníku na straně ulice, kde se nachází Základní a mateřská škola speciální.

Práce začaly rozebráním původní dlažby a obrub. Nyní dochází k odtěžení původních konstrukčních vrstev chodníku.  Po zhutnění pláně a osazení obrub budou uloženy nové konstrukční vrstvy chodníku, v místě sjezdů dojde k podbetonování a na závěr budou chodníky předlážděny zámkovou dlažbou. 


Šafaříkova - oparavy chodníku.jpg


Jakmile dělníci dokončí chodník na straně u ZŠ speciální, přesunou se na protilehlý chodník. K této etapizaci bylo přistoupeno z důvodu zachování alespoň jednostranného průchodu chodců v dotčeném úseku ulice Šafaříkova.

Žádáme chodce i řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali přechodná dopravní značení.

aktualizováno: 

Dělníci již zároveň pracují na opravách stezky pro cyklisty a chodce v ulici Štefánikova, která vykazovala výrazné poškození podkladních vrstev. Práce v obou ulicích by měly být hotové do konce května.  

-JP-