Oprava chodníku na sídlišti Louky

IMG_8952.JPG Vloni na podzim opravilo město Uherské Hradiště za půl druhého milionu chodník spojující sídliště Louky a Markov v Jarošově. Nyní se zde občané dočkají další rekonstrukce chodníku.

Předmětem oprav  bude stávající chodník z betonové dlažby souběžný s bytovým domem č.p. 430 – 472 na sídlišti Louky v části města Jarošov.

Chodník bude rozebrán, včetně vytrhání záhonových obrub a odtěžení nevyhovujícího podloží. Pak budou osazeny nové záhonové obruby ve sjednocené šířce chodníku 2 m. Důvodem této šířky je zejména přesah parkujících vozidel nad chodník. Nakonec dojde k uložení nových konstrukčních vrstev ze štěrkodrti a k zadláždění chodníku zámkovou dlažbou.

"Postupujeme podle pasportu komunikací a chodníků v Uherském Hradišti, zmíněný úsek chodníku je ve špatném stavu a rekonstrukci si rozhodně zaslouží," potvrdil místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Ve výhledu jsou opravy chodníků například na ulici Lechova či na Palackého náměstí.  

Chodník na sídlišti Louky opraví v období letních prázdnin společnost SVS - CORRECT, spol. s r.o. nákladem 1,2 milionu korun.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz