Oprava kanalizace v ulici Hlavní v Míkovicích je u konce

FCWT7415.JPG Město dokončilo opravu celkem 123 metrů kanalizace v ulici Hlavní v Uherském Hradišti – Míkovicích, a to včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Důvodem k opravám byl již dlouhodobě nevyhovující stav daného úseku. Oprava přišla radnici na 4,3 milionu korun.

V dotčeném úseku je nové kanalizační potrubí vedeno níže, tak, aby podešlo křížené stávající sítě. Staré potrubí bylo v původní trase nahrazeno novým, sklolaminátovým stejného profilu. Součástí oprav byla také výměna kanalizačních šachet.

V rámci prováděné opravy nechala radnice přepojit 10 kanalizačních přípojek a 1 uliční dešťovou vpusť. Nové potrubí kanalizačních přípojek je vyvedeno až za obrubník komunikace do prostoru chodníku.

 „Akce proběhla v termínu od 20. září do 18. listopadu, a protože se kopalo na vozovce, oddechnou si nyní hlavně řidiči, kterých se dotýkala dopravní omezení. Bohužel bez toho nešlo opravu kanalizace, která vede pod vozovkou, provést,“ informovala  místostarostka města Uherské Hradiště Marcela Čechová.


IMG_4829.JPG

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz