Oprava objektu čerpací stanice odpadních vod Míkovice

Vlastník vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů má povinnost realizovat obnovu těchto zařízení na základě schváleného plánu financování vodohospodářské infrastruktury. Proto se město Uherské Hradiště na začátku roku 2019 pustí do opravy čerpací stanice odpadních vod v Míkovcích, hotovo by mělo být do konce května.

Oprava zahrnuje stavební opravu (sanaci) čerpací jímky, opravu odlehčovacího objektu do Olšavy, dojde rovněž k opravě samotné provozní budovy čerpací stanice, výměně čerpací techniky i technologie v jímce čerpací stanice (potrubí, armatury – zpětné klapky, uzavírací šoupáky) a k osazení nového vystrojení elektrického rozvaděče technologie.  V rámci oprav bude nainstalován nový automatický systém řízení a regulace včetně dálkového přenosu provozních veličin na dispečerské pracoviště provozovatele.

Původně byla oprava stanice v rámci realizace plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury města naplánována pro letošní rok, veřejná zakázka však musela být vypsána opakovaně, a to jak z důvodu doručení pouze jedné nabídky v předchozích kolech, tak z důvodu vysoké nabídkové ceny. Termín realizace byl proto nyní posunutý do období počátku příštího roku.

Opravu čerpací stanice Míkovice schválila Rada města Uherské Hradiště na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2018 výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Oprava objektu čerpací stanice Míkovice". Vybraným účastníkem je PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., s nabídkovou cenou 1,7 milionu korun (včetně DPH).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz