Opravili jsme chodníky na hřbitově v Sadech

IMG_2286.jpg Na pohřebišti v městské části Sady proběhla rekonstrukce stávajících chodníků mezi hroby. Chodníky byly již v nevyhovujícím stavu, byly různorodého původu, jednalo se vesměs o různé zbytky betonových dlažeb, kamenné drtě nebo i volně rostlou trávu.

Po opravě dostaly chodníky jednotný povrch ze čtvercové betonové zámkové dlažby, která má evokovat dlažbu z žulové kostky. Dále byla vytvořena zpevněná plocha pro vjezd vozidel správy a údržby hřbitova. Mimo chodníků bylo na pohřebišti vybudováno také nové veřejné osvětlení a umístěny rozvodnice pro možnost využití elektrické energie. Na závěr byly podél hlavních chodníků provedeny drobné sadové úpravy. Práce probíhaly v období od června do konce listopadu. Celkové náklady činily 4,1 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu města.

Foto: Dušan Pavlíček

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz