Opravujeme chodník u Domova pro seniory ve Štěpnicích

IMG_0797.JPG V současné době město Uherské Hradiště realizuje další etapu oprav chodníků na sídlišti Štěpnice. Nyní tedy k opraveným chodníkům podél obvodové komunikace v ul. Štěpnická přibude další, cca 200 m úsek, a to mezi zdravotním střediskem a Domovem pro seniory. Práce budou dokončeny v průběhu listopadu.

Povrch z litého asfaltu je na ploše cca 430 m2 nahrazován betonovou zámkovou dlažbou s využitím původního betonového podloží.

K postupné náhradě litého asfaltu zámkovou dlažbou na chodnících ve Štěpnicích město přistoupilo nejen díky zhoršujícímu se stavebnímu stavu chodníků, ale hlavně díky upadající technologii litých asfaltů, což s sebou přináší komplikace například při případných opravách tohoto povrchu. Opravou chodníků je řešeno i dříve opomíjené bezbariérové užívání osobami s handicapem.   

Tyto opravy jsou již několik let podporovány Místní komisí Štěpnice.

Stavbu provádí na základě výsledku výběrového řízení firma SVS Correct, spol. s r.o. Náklady na tuto opravu činí cca 630 tisíc korun.    

IMG_0808.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz