Opravujeme krásnou litinovou kašnu na Zelném trhu

IMG_6134.JPG Možná jste si povšimli, že ze Zelného trhu zmizela litinová kašna s lucernou, která dříve sloužila také jako pítko. Odpočinkové místo s lavičkami ale nebude bez kašny na dlouho, dílo se po komplexní rekonstrukci nejpozději do konce listopadu na své místo vrátí.

Kašna měla zajímavou historii - původně totiž byla umístěna na Palackého náměstí a sloužila také jako zdroj pitné vody pro obyvatele části města, později plnila spíše ozdobnou funkci.

Kašnu na jejím původním místě zdemoloval autobus, a to v době, kdy Palackého náměstí fungovalo jako frekventovaný uzel veřejné dopravy, tzv. „starý autobusák“. Pak na dlouhou dobu dílo zmizelo neznámo kam. Objeveno bylo až po revoluci na skládce! 

V roce 1993 byla kašna opravena a vztyčena na novém místě - uprostřed tehdy nově zrekonstruovaného náměstí - Zelného trhu a znovu začala sloužit jako pítko.

Po 25 letech se již na kašně podepsal zub času a také se stala nefunkční. Dílo tedy vyžaduje restaurátorský zásah s opravou povrchů, jeho nátěry jsou degradované, chybí některé drobné části, spoje jsou poškozeny a v podstavci se objevily trhliny.

„Proto jsme objednali provedení restaurátorských prací a úpravu technologie - vodního systému a elektroinstalace k lucerně,“ informoval starosta města Stanislav Blaha.

Kašna ze Zelného trhu sice není kulturní památkou, ale je hodnotnou secesní architekturou. Byla vyrobena ve druhé polovině 19. století v někdejších blanenských slévárnách jako sériový výrobek.

Obnovu pro město Uherské Hradiště zajišťuje akad. sochař Jindřich Martinák. Do konce měsíce listopadu se kašna vrátí na své místo a bude zprovozněna. Její opravy si vyžádají náklady do 100 tisíc korun.

IMG_6134.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz