Opravy budovy speciální školy na Palackého náměstí

20170828_153059.jpg Výměny všech oken a dveří a s tím související opravy, včetně výmalby, se dočkala historická budova č. p. 238 na Palackého náměstí v Uherském Hradišti. Objekt, který je v současnosti využíván jako základní a speciální mateřská škola, se nachází v městské památkové zóně a je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Práce za 5 milionů korun radnice uskutečnila v době letních prázdnin.

„Byla provedena výměna všech okenních a dveřních výplní ve vnějším obvodovém plášti, kromě hlavních vstupních dveří a oken na nároží do Palackého náměstí,“ informoval místostarosta Zdeněk Procházka.  Hlavní vstupní dveře se nicméně dočkaly opravy také, byly kompletně zrestaurovány, okna na nároží byla odborně repasována. „Všude tam, kde jsme vyměňovali okna, samozřejmě došlo k zednickému zapravení z vnitřní i vnější strany a k vymalování vnitřních stěn,“ upřesnil Procházka.

20170828_153043.jpg

Práce na opravách historicky cenné budovy vypukly hned v první den letních prázdnin a skončily 25. srpna. Město požádalo o dotaci z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR.

20170828_153000.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz