Opravy kanalizace v Sadech – posun termínu úplné uzavírky

uzavírka.jpg V místní části Sady, na ulici Solná cesta, realizují aktuálně Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. stavební práce na rekonstrukci kanalizace. Tyto práce jsou prováděny za částečného omezení provozu a jsou plánovány až do 18. 12. 2020.

Vzhledem k pozdějšímu zahájení stavby a následným technickým problémům, které byly zjištěny v průběhu prací, jsme byli zhotovitelem upozorněni, že bylo nutné posunout termín ÚPLNÉ UZAVÍRKY, a to na 10. 11. – 19. 11. 2020.

Uzavřený úsek leží mezi křížením Solné cesty s ulicí Na Kopci/Spálená a mezi Solnou cestou a ulicí Za Dědinou.

Po dobu úplné uzavírky nebude místní část Sady obsloužena autobusy MHD linky č. 2 a linky č. 6.

Místní část Sady bude po dobu uzavírky obsloužena pouze linkami MHD č. 3 a 5 ze zastávky Sady, Špitálky.

Autobus MHD linek č. 2 a 6 objede místní část Sady po obchvatu  a bude se  otáčet na autobusové zastávce Vésky - střed.

Objízdná trasa pro ostatní vozidla bude vedena po silničním obchvatu (silnice I/50).

-JP-