Opravy kašny na Masarykově náměstí

Kašna - oprava Po loňské opravě kašny na Mariánském náměstí začíná město také s rekonstrukcí jedné z nejznámějších památek v Uherském Hradišti - barokní kašny na Masarykově náměstí.

Kašna podstoupí zásah, jehož výsledkem bude nejen zkrášlení, ale také náprava technických neduhů. V loňském roce totiž musel správce kašen řešit masivní únik vody z jejího bazénu způsobený mimo jiné již dosloužilou izolací. Také kamenné prvky si zaslouží ošetření.
 

Kašna na Masarykově náměstí byla vytvořena v první čtvrtině 18. století olomouckým sochařem Václavem Renderem. Originál kašny byl v roce 1979 přemístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea, na náměstí stojí kopie.

 

Kopie kašny je přes svůj poměrně mladý věk 41 let v hodně špatném stavu. Na bazénu se odlupuje kámen ve vrstvách, což je pravděpodobně způsobeno neprodyšným nátěrem, aplikovaným asi před čtvrtstoletím, který zabránil přirozenému odvodu vlhkosti. Autor kopie navíc provedl středový sloup sestávající z propletených těl delfínů, hlavice a šišky z umělého kamene. Koroze kovové výztuže sloupu i nepříliš kvalitně provedený výdusek (odlitek) se projevuje postupným odpadáváním kousků materiálu. Díky restaurátorskému zásahu získá kašna důstojnou podobu, a to nákladem asi 450 tisíc korun. Provede jej pan MgA. Tomáš Martinák do poloviny letních prázdnin. Souběžně proběhnou i práce na technologii vodního hospodářství a hydroizolaci bazénu.
Město žádá o dotaci na restaurování kamenných prvků z rezervy Programu regenerace Ministerstva kultury ČR. Pokud uspěje, může ušetřit až 183 tisíc korun. Komplexní rekonstrukce technologií, která by měla proběhnout do podzimu, bude dle návrhu projektanta stát asi 600 tisíc korun.

 

Nový vzhled dostala vloni také kašna na Mariánském náměstí, její památková podstata byla zrekonstruována v rámci naplňování Programu regenerace. Památka byla opravena za necelých 400 tisíc, z toho byla dotace ve výši 325 tisíc korun od Ministerstva kultury ČR (MKČR). Kamenné prvky kašny z hrubozrnného pískovce ošetřil restaurátor, ak. soch. Jindřich Martinák. Památka si vyžádala nejen očištění od prachu a biologického napadení, ale i výměnu nevhodných a dožilých vysprávek, plastické i barevné vyretušování a samozřejmě hydrofobizaci, která má kámen chránit. V plné kráse se tak objevil bazén, v jehož středu stojí pilíř v horní části zdobený maskarony s chrliči, na něm mísa s ozdobně profilovaným okrajem uprostřed doplněná empírovou vázou. Na očistu a ošetření kamenných částí navázala také obnova vodního obrazu - systému vodních efektů, nově pojaté bylo rovněž osvětlení. Financování obnovy technologií kašny bylo z rozpočtu města a přišlo na 626 tisíc. Do provozu bude uvedena v měsíci dubnu.

Kašna


Barokní kašna na Mariánském náměstí pochází z konce 17. století, jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Kašna bývala dříve umístěna ve středu náměstí, roku 1715 však ustoupila nově vznikajícímu Mariánskému morovému sloupu a byla posunuta západněji.