Opravy kontejnerových stání pokračují i letos

IMG_3241.jpg Čistota veřejných prostranství je jednou z oblastí, které vnímají občané i návštěvníci města velmi citlivě. K celkovému dojmu přispívají i kontejnerová stání, z nichž mnohá se v letošním roce dočkala vylepšení či byla vybudována úplně nová.

Starší stanoviště byla mnohdy vybudována před několika lety a nemálo z nich je již ve špatném technickém stavu. Často nevyhovují svým umístěním anebo esteticky nepřispívají svému okolí. Město Uherské Hradiště se snaží postupně tato stání revitalizovat, případně, pokud to lokalita umožní, dochází k budování nových ohrádek.

V případě obnovy dochází především k nahrazení starých dřevěných zástěn, jež jsou vyměněny za ohrádky z tahokovu, který se vyznačuje svojí odolností a bezúdržbovostí.  Ve většině případů dochází taktéž ke zpevnění ploch pod kontejnery.

V poslední době byly provedeny opravy kontejnerových stání například v ulici Lechova, v ulici Bedřicha Buchlovana, Větrná, Sadová, Jaroslava Staňka, Na Hraničkách, Jižní. Dále bylo zbudováno nové stání v ulici Štěpnická u bytové domu č.p. 1163 a ve stejné lokalitě je v přípravě nové stání u bytového domu č.p. 1161. Taktéž ve Véskách, v blízkosti azylového domu, bylo rozšířeno kontejnerové stání a pořízena ohrádka z tahokovu. Rádi bychom započali s opravami kontejnerových stání na sídlišti v Jarošově – Louky.

Město v letošním roce vynaložilo na revitalizaci kontejnerových stání 860 tisíc korun a v této činnosti bude i nadále pokračovat.

V rámci odpadového hospodářství byly umístěny také další nádoby na oleje k bytovým domům Q.City a v ulici Zahrádky.

Upozorňujeme, že kontejnerová stání neslouží k odkládání velkoobjemového odpadu. Například vyřazené skříně, matrace, kusy nábytku a další věci z domácností lze odkládat bezplatně do sběrných dvorů. Město i nadále pro občany přistavuje 2 x ročně velkoobjemové kontejnery do všech místních částí.

IMG_3220.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz