Opuštěná a toulavá zvířata bude město vozit do Zlína

IMG_6229.JPG Nalezené a odchycené psy bude město Uherské Hradiště nově vozit do Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Důvodem je ukončení smlouvy s původním útulkem, kam město odchycená zvířata vozilo.

Opuštěná a toulavá zvířata jsou v Uherském Hradišti odchytávána městskou policií, případně přebírána přímo od občanů, kteří odchyt zajistili vlastními silami. Standardně je zvíře po odchytu vyšetřeno veterinářem a dočasně umístěno v záchytných kotcích na ulici Průmyslová. Toto přechodné zařízení pro krátkodobé umístění nalezených zvířat spravuje společnost HRATES a.s. Během krátkého období, kdy je zvíře umístěno v záchytných kotcích, je snaha dohledat majitele a nalezené zvíře vrátit do jeho péče.
 
V posledních letech se městu úspěšně daří dohledat majitele ztracených zvířat. „Od 1. ledna 2020 je povinné čipování psů. Díky tomu takových, u kterých nelze dohledat majitele, výrazně ubylo. Přesto jsou případy, kdy je nutný převoz zvířete do smluvního útulku k zajištění následné péče. Za loňský rok to byli pouze 4 psi, ještě o rok dříve dokonce pouze 2, nicméně před zavedením povinného čipování, v roce 2019, to bylo 19 psů,“ vypočítal místostarosta města Čestmír Bouda.
 
Naposledy město vozilo nalezená a opuštěná zvířata do útulku v Napajedlech, dosavadní smlouva však nebyla dále prodloužena. „Oslovili jsme několik útulků v okolí Uherského Hradiště. Z hlediska kvality zajištění péče o zvířata a perspektivy dlouhodobé spolupráce byl nakonec vybrán útulek ve Zlíně,“ vysvětlil místostarosta Bouda.


Poplatky ze psů se v Uherském Hradišti od 1. ledna 2020 neplatí. „I když jsme pro občany Uherského Hradiště nedávno zrušili poplatky ze psů, i nadále investujeme do záležitostí, které se jich týkají. Ve městě jsou zřízena celkem 3 oplocená prostranství pro venčení psů s prvky pro volný výcvik a to v lokalitě Mojmír na konci ulice Revoluční, v místní části Jarošov na sídlišti Markov a v Sadech vedle fotbalového hřiště. Tyto plochy jsou občany města s jejich čtyřnohými miláčky ve velké míře využívány. Do budoucna město zvažuje rozšíření obdobných ploch pro venčení psů i do dalších lokalit ve městě,“ doplnil starosta Stanislav Blaha. Samozřejmostí jsou také stojany a papírové sáčky na úklid nečistot po psech, které jsou i po zrušení poplatků do stojanů ve městě nadále doplňovány.

Audio pro novináře:

2022-08-03-starosta Stanislav Blaha - psi.mp3

IMG_6260.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz