Ořezy stromů a jiného porostu v Mařaticích

Vážení občané, předáváme vám informace ohledně ořezů stromů a jiných dřevin v Mařaticích, zaslané firmou Vágner LCZ.

Při provedení kontroly venkovního elektrického vedení distribuční soustavy v Uherském Hradišti-Mařaticích bylo zjištěno, že stromy a jiný porost zde dosáhly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy takového vzrůstu, že ohrožují spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, jehož provozovatelem je společnost EG.D, a.s.

Vyzýváme tímto vlastníky (uživatele) nemovitostí, kteří mají na svém pozemku vedení distribuční soustavy a zároveň stromoví, keře a jiné porosty k provedení jejich ořezu tak, aby nebránily bezpečnému provozu distribuční soustavy, a to nejpozději do 5. 10. 2022 nebo k umožnění zásahu prostřednictvím našeho odborného zhotovitele pověřeného k této činnosti plnou mocí firmou VÁGNER LCZ, s.r.o.

Veškeré práce jsou pro majitele pozemků prováděny zdarma.

Pokud souhlasíte s tím, že okleštění stromoví provede firma VÁGNER LCZ, není potřeba nás kontaktovat – toto bude bráno jako váš souhlas s provedením zásahu, kdy tento zásah hradí provozovatel distribuční soustavy firma  EG.D, a.s.

Pokud s tím nesouhasíte, tak nám sdělte, zda

- zásah provedete sám/a, a to nejpozději do data uvedeného výše v tomto upozornění s tím, že zužitkujete veškerou dřevní hmotu a odpad

- popřípadě, že vlastnictví vašeho pozemku bylo převedeno na jinou osobu

Kontaky:

Ludmila Žebráčková tel. číslo: +420 603 243 472

Ludvík Vágner, tel. číslo: +420 777 606 444

e-mail: pila.vagner@centrum_cz 

poštou na adresu: PILA VÁGNER, ul. Družstevní I 241, 763 21  Slavičín

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení distribuční soustavy.

EG.D, a.s., zastoupené společností VÁGNER LCZ, s.r.o, Družstevní I 241, 763 21  Slavičín.