Organizace ve městě

Mezi organizace s účastí města patří příspěvkové organizace, organizační složky města, neziskové organizace a další společnosti.

Organizace s účastí města: