Oslavy vzniku samostatného Československého státu

Položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí uctili v předvečer státního svátku Den vzniku samostatného československého státu představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, členové Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků, hosté z řad Sokola, Armády ČR a další.

Místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk Procházka připomněl ve svém proslovu, co se v památné dny vzniku samostatného Československého státu dělo ve slovácké metropoli. 

 

Nejdůležitějším aktem byl Manifestační sjezd slováckého lidu, který se konal na bývalé Střelnici, tedy ve Smetanových sadech, dne 26. května 1918. 20 tisíc účastníků zde zastupovalo 76 obcí z Uherskohradišťska, 27 obcí z Kyjovska, 24 z Hodonínska a 52 obcí z Uherskobrodska. Přesto, že se konaly rozsáhlé policejní represe, přijeli také zástupci Slováků, které shromáždění nadšeně přivítalo. Na sjezdu tenkrát promluvila řada řečníků. Mezi nimi také olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Ten mimo jiné kategoricky prohlásil, že si na Vídni svá práva dobudeme. Telegram o vyhlášení samostatného Československého státu byl starostovi Benešovi doručen v pozdních večerních hodinách do vinného sklepa v Mařaticích, načež bylo ihned svoláno zasedání městské rady. Ihned byly natištěny a vylepeny plakáty, takže hned ráno 29. října se nové zvěsti dozvěděla veřejnost. 

_DSC0977.jpg


"Stalo se už krásnou tradicí, že každoročně objíždí Přípravný výbor Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině – složený z představitelů moravských a slovenských příhraničních obcí a měst – významné památníky československé vzájemnosti. Moravsko–slovenské pomezí zcela určitě patřilo, patří a bude patřit mezi ty nejfrekventovanější cesty, kudy obousměrně a nepřetržitě proudí vzájemné hluboké přátelství," řekl v projevu místostarosta Procházka.

_DSC0973.jpg


Pietní akt doprovodil smíšený pěvecký sbor Svatopluk pod vedením Filipa Macka