Oslavy vzniku samostatného Československého státu

IMG_7863.JPG Položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí uctili v předvečer státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu spolu s veřejností představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva i zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků.

Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války.  Telegram o vyhlášení samostatného Československého státu byl tehdejšímu starostovi Františku Benešovi doručen 28. října v pozdních večerních hodinách do vinného sklepa v Mařaticích. Starosta ihned svolal městskou radu. Vzápětí byly natištěny a vylepeny plakáty, takže hned ráno 29. října se nová zvěst o vzniku republiky dostala na veřejnost.

"Povědomí o historických souvislostech je jen jednou stranou mince. Je třeba však za nimi vidět konkrétní činy konkrétních lidí a pochopit, že mír je jednou z nejkřehčích věcí na světě a že svoboda není samozřejmostí. Naopak. Je z hlubin vybojovanou cenností, o kterou je nutné se velmi pečlivě starat. Buďme proto zodpovědní k odkazu našich předků," řekl ve svém proslovu starosta Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz