Osobní doklady a matrika

Nový typ občanského průkazu - eObčanka

Všechny standardní občanské průkazy jsou nyní vybaveny kontaktním elektronickým čipem.

 

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 budou všechny občanské průkazy ze strojově čitelnými údaji vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem.

 

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách.

 

Svatební termíny 2019

Rozpis svatebních termínů pro rok 2019.

 

Svatební termíny 2018

Rozpis svatebních termínů pro rok 2018.

 

Správní poplatky - matrika

 

Zprostředkování kontaktu

Dne 01. 07. 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejíž ust. § 8 umožňuje občanům zprostředkování kontaktu.

 

Pozor na platnost občanských průkazů

Prosíme, ověřte si, zda se tato situace netýká právě Vás a případně nenechávejte vyřízení nových dokladů na poslední chvíli. Výměna občanského průkazu je v tomto případě bezplatná.

 

Platnost občanského průkazu s ustřihnutým rožkem

Změna některého z osobních údajů, například změna trvalého pobytu, nebo příjmení po uzavření sňatku, je řešeno na přepážkách úřadů ustřihnutím rohu občanského průkazu a přiložením dokladu s informací o změně.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Božena Světničková, DiS.

T: 572 525 809
E: Bozena.Svetnickova@mesto-uh_cz