Osobní doklady, matrika

Pro vyřízení osobních dokladů můžete využít REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Druhopisy matričních dokladů

Vyhotovení druhopisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)

 

Narození dítěte

Vyhotovení rodného listu po narození dítěte

 

Ověřování matričních dokladů pro použití v cizině

Apostille, Superlegalizace

 

Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)

Vidimace - shoda opisu/kopie s předloženou listinou; Legalizace - ověření pravosti podpisu

 

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách

 

Přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu

 

Úmrtí

 

Určení otcovství k dítěti narozenému mimo manželství

 

Uzavření manželství

 

Užívání ženského příjmení v mužském tvaru

Užívání ženského příjmení v mužském tvaru v případě uzavření manželství nebo při narození dítěte ženského pohlaví.

 

Volba druhého jména

 

Výdej údajů z evidence obyvatel

 

Vyhotovení cestovního dokladu

 

Vystavení matričních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191

Vyhotovení druhopisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.

 

Vystavení veřejné listiny o identifikaci

Identifikace fyzické osoby při platbě v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR.

 

Zjištění hodiny narození

 

Změna jména, příjmení a příjmení po rozvodu

Změna jména, změna příjmení, změna příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

 

Zvláštní matrika

Narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz